1st period Chiefs White vs PREP Gold JVB 3 27 192nd period Chiefs White vs PREP Gold JVB 3 27 193rd period Chiefs White vs PREP Gold JVB 3 27 19